Gekon służy do organizowania i planowania programu imprez. Bardzo dziękujemy za współpracę i polecamy pracę z Dominikiem Franczykiem autorem Gekona.

Gekon

Z Szakalem współpracujemy od NiuConu 2. Zajmuje się u nas i na imprezach z którymi współpracujemy Cosplayem. Współpracuje się z nim doskonale, jest niesamowicie pracowitym i pozytywnym człowiekiem.

Szakal
Cosplay
Mangowe
Plush Workshop

Projekt zapoczątkowany w roku 2008/2009. Głównym zadaniem projektu jest propagowanie kultury azjatyckiej po przez nadawanie radia internetowego zawierającego jedynie japońskie,koreańskie utwory muzyczne.

Rezerwix

Projekt fanowski, który wystartował w listopadzie 2011r. Wykorzystuje popularny schemat dla użytkowników mogących podzielić się z innymi obrazkami, ankietami itp.

Animatsuri

Celem Fundacji jest  działalność kulturalna i edukacyjna rozumiana jako aktywizacja nowoczesnego społeczeństwa w zakresie poszerzania, zdobywania i utrwalania wiedzy na tematy związane z kulturą popularna, w tym szeroko pojętą fantastyką i czytelnictwem oraz dobrami współczesnej kultury i nauki, a także historią i dziedzictwem kulturowym Polski na tle Europy i świata, zabytkami kultury i techniki.

rg-logoInicjatywa mająca wszystkim zainteresowanym tematykę historii gier video i komputerów, w szczególności pierwszych dekad ich istnienia oraz zachowanie jak największej ilości sprzętu i innych eksponatów z tamtego okresu dla przyszłych pokoleń.