Celem fundacji jest działalność kulturalna i edukacyjna rozumiana jako aktywizacja nowoczesnego społeczeństwa w zakresie poszerzania, zdobywania i utrwalania wiedzy na tematy związane z kulturą popularną, czytelnictwem oraz dobrami współczesnej kultury i nauki, a także historią i dziedzictwem kulturowym polski na tle Europy i świata.