Koło Naukowe Historyków Wojskowości UWr
Selena
Mangaka

Gekon służy do organizowania i planowania programu imprez. Bardzo dziękujemy za współpracę i polecamy pracę z Dominikiem Franczykiem autorem Gekona.

Gekon

Z Szakalem współpracujemy od NiuConu 2. Zajmuje się u nas i na imprezach z którymi współpracujemy Cosplayem. Współpracuje się z nim doskonale, jest niesamowicie pracowitym i pozytywnym człowiekiem.

SzakalCosplay

Projekt zapoczątkowany w roku 2008/2009. Głównym zadaniem projektu jest propagowanie kultury azjatyckiej po przez nadawanie radia internetowego zawierającego jedynie japońskie,koreańskie utwory muzyczne.

Radio AOI
Rezerwix

Projekt fanowski, który wystartował w listopadzie 2011r. Wykorzystuje popularny schemat dla użytkowników mogących podzielić się z innymi obrazkami, ankietami itp.

NyaNyan
Animatsuri

Celem Fundacji jest  działalność kulturalna i edukacyjna rozumiana jako aktywizacja nowoczesnego społeczeństwa w zakresie poszerzania, zdobywania i utrwalania wiedzy na tematy związane z kulturą popularna, w tym szeroko pojętą fantastyką i czytelnictwem oraz dobrami współczesnej kultury i nauki, a także historią i dziedzictwem kulturowym Polski na tle Europy i świata, zabytkami kultury i techniki.

Pro FantasticaFundacja