Stowarzyszenie Wratislavia Fantastica – organizator Polconu 2012.