rg-logoInicjatywa mająca wszystkim zainteresowanym tematykę historii gier video i komputerów, w szczególności pierwszych dekad ich istnienia oraz zachowanie jak największej ilości sprzętu i innych eksponatów z tamtego okresu dla przyszłych pokoleń.