Projekt zapoczątkowany w roku 2008/2009. Głównym zadaniem projektu jest propagowanie kultury azjatyckiej po przez nadawanie radia internetowego zawierającego jedynie japońskie,koreańskie utwory muzyczne.