Celem Fundacji jest  działalność kulturalna i edukacyjna rozumiana jako aktywizacja nowoczesnego społeczeństwa w zakresie poszerzania, zdobywania i utrwalania wiedzy na tematy związane z kulturą popularna, w tym szeroko pojętą fantastyką i czytelnictwem oraz dobrami współczesnej kultury i nauki, a także historią i dziedzictwem kulturowym Polski na tle Europy i świata, zabytkami kultury i techniki.