Monika Laureanne Sodkiewicz

Prezes Zarządu Fundacji

Monika Laureanne Sodkiewicz

Dominik Przybysz Przybyła

Członek Zarządu Fundacji / Fundator

Dominik Przybysz Przybyła