Jakub Borg Rzepecki

Przewodniczący Rady Fundacji

Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji

Sebastian Abu Pastuszka

Sekretarz Rady Fundacji