Jakub Borg Rzepecki

Przewodniczący Rady Fundacji

Mateusz Rivido Chudziński

Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji

Sebastian Abu Pastuszka

Sekretarz Rady Fundacji